Nagroda Klio dla Centrum

Nasza seria „Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918–1945" została wyróżniona w kategorii edytorskiej.

Serdeczne gratulacje dla redaktora serii prof. Mariusza Wołosa i redaktorów tomów: prof. Jana Jacka Bruskiego, dr. Łukasza Adamskiego i dr. Piotra Głuszkowskiego.