Cynicy, nihiliści czy imperialiści?

Cynicy, nihiliści czy imperialiści?
fot. Marek Gorczyński
Gdzie: Warszawa
Adres:

Centrum Zielna, sala Europa na VI piętrze ul. Zielna 37, Warszawa

Rosja żywi szczególny stosunek do prawa międzynarodowego. Wystąpienia polityków i teksty doktryn pełne są egzaltowanych słów o przywiązaniu do ładu prawno-międzynarodowego.

Praktyka państwa od lat przeczy tym deklaracjom. Rosja w sposób bezczelny dopuszcza się bowiem łamania fundamentalnych zasad i zwyczajów, jednocześnie próbują swoje działania ubrać w argumenty prawne. Jak to rozumieć? Najprostszym wyjaśnieniem byłoby uznanie rosyjskich elit za cynicznych nihilistów. I pewnie byłaby w tym spora doza prawdy, ale taka odpowiedź nie byłaby wystarczająca.

Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o źródłach rosyjskiej postawy wobec prawa międzynarodowego zachęcamy do udziału w dyskusji z jednym najlepszych na świecie znawców – prof. Laurim Mälksoo, którego książka w przekładzie na język polski „O osobliwościach rosyjskiego podejścia do prawa międzynarodowego” została wydana nakładem Centrum Mieroszewskiego.

Oprócz Lauriego Mälksoo w rozmowie wezmą udział Igor Grecki i Patrycja Grzebyk. Dyskusję poprowadzi Ernest Wyciszkiewicz z Centrum Mieroszewskiego.

BIOGRAMY

Igor Grecki – pracownik naukowy w Estońskim Instytucie Polityki Zagranicznej. Do 2022 r. pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu. Jego zainteresowania naukowe obejmują: politykę zagraniczną Rosji wobec państw poradzieckich, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki Rosja-Polska i Rosja-Ukraina. Opublikował monografię naukową poświęconą wpływowi zagranicy na ukraińską pomarańczową rewolucję.

Patrycja Grzebyk – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar jej badań to: międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, prawo użycia siły. Autorka licznych publikacji, w tym monografii: „Human and Non-Human Targets in Armed Conflicts” (Cambridge University Press 2022) oraz „Criminal Responsibility for the Crime of Aggression” (Routledge 2013). Członkini zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL) oraz członkini Komitetu ds. Użycia Siły Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Uniwersytetu w Cambridge. Wyróżniona nagrodą Manfreda Lachsa za najlepszy debiut książkowy z zakresu prawa międzynarodowego wydany w 2010 r. Dyrektorka Sieci Działań Humanitarnych (NOHA) na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Pileckiego.

Lauri Mälksoo – profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Członek Estońskiej Akademii Nauk, a od 2021 – Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Wykształcenie prawnicze zdobył na Uniwersytecie w Tartu (LL.B. 1998), Georgetown University w Waszyngtonie (LL.M. 1999) oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (PhD 2002). Prowadził studia podoktorskie na New York University, na uniwersytecie w Tokio, był pracownikiem naukowym w Woodrow Wilson International Center for Scholars w Waszyngtonie. Jest autorem monografii, licznych artykułów i rozdziałów poświęconych historii i aktualnemu rozwojowi prawa międzynarodowego, w szczególności w Rosji i byłym Związku Radzieckim. Jest współredaktorem „Baltic Yearbook of International Law”, należy do rady redakcyjnej „Review of Central and East European Law” oraz akademickiej rady doradczej „Journal of History of International Law”.

Ernest Wyciszkiewicz – dr politologii, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, a także koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i programu Dual Diploma Université Marc Bloch (Strasbourg) i UŁ w zakresie współczesnej translatoryki. W latach 2003-2008 sekretarz redakcji rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa”. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Redaktor naczelny „Nowej Polszczy”.