Konkurs

Miesiąc w Polsce

Celem Programu Stypendialnego Mieroszewskiego "Miesiąc w Polsce" jest umożliwienie badaczom z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji zgłębiania i dokumentowania istotnych aspektów historii, sytuacji politycznej, kultury oraz dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Wspierając projekty o charakterze wywiadów, ankiet, kwerend archiwalnych i bibliotecznych, program dąży do rozwijania wiedzy i zrozumienia pomiędzy narodami wyżej wymienionych krajów.

Program „Miesiąc w Polsce” umożliwia stypendystom pełne zaangażowanie w swoje projekty. To doskonała okazja do pracy nad badaniami, korzystania z bogatej literatury i źródeł archiwalnych oraz nawiązywania kontaktów z ekspertami w dziedzinie.

Projekty naukowo-badawcze mają duży wpływ na relacje między narodami. Wprowadzają nowe horyzonty zrozumienia, przełamują stereotypy i kształtują postawy oparte na rzetelnej wiedzy. Badania naukowe wnoszą obiektywne dowody i informacje do debaty między narodami. Zaś wiedza staje się mostem, który pozwala budowanie relacji opartych na wspólnych wartościach intelektualnych.

Współpraca i badania naukowców oraz ekspertów stanowią klucz do rozwijania trwałych i zrównoważonych relacji między krajami, co jest szczególnie istotne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Badania nad historią, kulturą i polityką pozwalają na zrozumienie kontekstu działań i decyzji, dają głos różnym perspektywom, umożliwiając przewartościowanie narracji i zrozumienie, dlaczego pewne wydarzenia miały miejsce. To kluczowe dla unikania uprzedzeń i nieporozumień oraz błędów z przeszłości.

Program Stypendialny Mieroszewskiego „Miesiąc w Polsce” to unikalna szansa na rozwijanie wiedzy.