Konkurs

Badaj na Ukrainie

текст українською мовою нижче

 1. obywatel Ukrainy będący pracownikiem lub współpracownikiem ośrodków akademickich, eksperckich lub analitycznych mających siedzibę na terytorium Ukrainy, posiadający dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie tematyki badawczej konkursu
 2. obywatel Ukrainy nieposiadający stopnia naukowego doktora, realizujący program studiów doktoranckich lub mający dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie tematyki badawczej konkursu

Zakres badawczy konkursu obejmuje poniższe tematy:

 • Wzajemne oddziaływania i interakcje polskiej i ukraińskiej myśli politycznej;
 • Historia polsko-ukraińskiego dialogu historycznego;
 • Represje sowieckie na terenie sowieckiej Ukrainy;
 • Polityczne i gospodarcze wyzwania dla polsko-ukraińskich stosunków w świetle rosyjskiej agresji;
 • Współpraca kulturalna Polski i Ukrainy po 1991 r. 
 • Integracja z UE i Euroatlantycka, szanse i wyzwania

Kwota stypendium wynosi 9000 zł/brutto, które będzie wypłacane w trzech transzach po 3000 zł/brutto każda. 

Stypendia będą przyznawane na okres trzech miesięcy, od 1 września do 30 listopada 2023 roku.

Wniosek jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty.

Wniosek może być wypełniony w języku polskim lub ukraińskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2023 roku.

Prosimy przesyłać wnioski na adres: stypendia@mieroszewski.pl.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Ekspertów powołana przez Dyrektora Centrum.

 1. громадянин України, який є працівником чи співпрацівником академічних, експертних або ж аналітичних інституцій, осередок яких знаходиться на території України, який має доробок науково-дослідної діяльності і займається або має намір займатися науково-дослідницькою діяльністю в рамках дослідницької тематики конкурсу
 2. громадянин України, який не має наукового ступеня кандидата наук, який реалізує  аспірантську програму або ж має доробок зі сфери науково-дослідної діяльності i займається або має намір займатися науково-дослідною діяльністю в рамках тематики конкурсу

Дослідницька сфера конкурсу охоплює такі теми:

 • взаємовпливи польської та української політичної думки
 • історія польсько-українського історичного діалогу
 • совєтські репресії на терені радянської України
 • політичні та економічні виклики перед польсько-українськими взаєминами під час російської агресії
 • культурна співпраця Польщі й України після 1991 р.
 • інтеграція з Євросоюзом та Євроатлантична інтеграція: можливості й виклики

Стипендію призначатимуть на три місяці, з 1 вересня до 30 листопада 2023 року.

Стипендія становить 9000 злотих (брутто) і виплачуватиметься трьома частинами по 3000 злотих (брутто).

Заявку можна завантажити на нашій інтернет-сторінці у вкладці «документи».

Заявку можна заповнювати польською або українською мовами.

Крайній термін подання заявок — 20 серпня 2023 року.

Просимо надсилати заявки на електронну скриньку: stypendia@mieroszewski.pl.

Рішення про надання стипендії ухвалює Експертна комісія, сформована директором центру.