Stypendia naukowe

Stypendia naukowe Centrum Mieroszewskiego to inicjatywa o szerokim zasięgu, która oferuje naukowcom i naukowczyniom możliwość rozwoju akademickiego.

Program stypendialny zapewnia wsparcie finansowe dla badaczy, którzy chcą prowadzić badania naukowe lub rozwijać swoje umiejętności w instytucjach naukowych. Dzięki stypendiom naukowcy i naukowczynie mają okazję zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się i nawiązywać wartościowe kontakty.

Wybór osób, które zostaną zakwalifikowane do uzyskania stypendium zostanie dokonany przez powołaną do tego celu komisję. Stypendia są przyznawane na określony czas – można je uzyskać na okres 3 miesięcy, 1 semestr lub cały rok akademicki, w zależności od potrzeb stypendysty oraz charakteru prowadzonej przez niego działalności. W tym czasie każdy stypendysta będzie realizował założony przez siebie program stypendium.