Bolszewicy w walce z religią

Wydanie książkowe
35,00 PLN
E-book
20,00 PLN
Redakcja naukowa: Roman Dzwonkowski, Andrzej Szabaciuk
Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Wydanie: Pierwsze
Data wydania: 2021
Oprawa: twarda, szyta
Format: 15.5x24.5cm
Liczba stron: 334
ISBN: 978-83-64486-97-5

Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych 1922-1938.

„Do dnia 1 ma­ja 1937 roku na całym terytor­ium Związku Socjalistycznych Republik Rad nie powinno pozostać ani jednego domu mod­litwy i samo po­jęcie boga winno zostać przekreślone ja­­ko przeżytek średnio­wiecza, jako instrument ucisku mas ro­bot­niczych” – zapowiadała „pięciolatka antyreligijna”, ogłoszona w 1932 r. przez bolszewików.

Cały aparat sowieckiego państwa, jego urzędy, instytucje i organizacje miały jeszcze intensywniej niż dotychczas prowadzić działalność mającą na celu likwidację duchowieństwa i miejsc kultu oraz ateizację społeczeństwa.

W Związku Sowieckim zamieszkiwało wówczas ponad półtora miliona wiernych Kościoła katolickiego. Ogromną większość tej liczby stanowili Polacy. Starała się im pomóc dyplomacja polska, która przekona­wszy się o nieskuteczności gwarancji swobód religijnych dla Polaków zawartych w traktacie ryskim, dążyła do nadania sprawie represji wobec Kościoła w Sowietach charak­teru mię­dzynaro­dowego.

Oddawany w ręce czytelników tom jest pierwszą na rynku publikacją pozwalającą prześledzić losy Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym przez pryzmat dokumentów polskiej dyplomacji.

Prezentowany zbiór dokumentów jest unikalnym świadectwem zabiegów władz międzywojennej Polski o istnienie Kościoła rzymskokatolickiego i mniejszości polskiej na obszarach, które po upadku caratu znalazły się pod władzą bolszewików. Sto sześć unikatowych dokumentów, w większości pochodzących ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, przybliża realia życia codziennego wspólnot Kościoła rzymskokatolickiego pod władzą sowiecką, sytuację prześladowanych duchownych oraz politykę władz komunistycznych wobec katolików i mniejszości polskiej, ale także wyznawców prawosławia czy wspólnot żydowskich. Jednostkowe przykłady oraz syntetyczne raporty, podparte danymi statystycznymi, pomogą nam lepiej zrozumieć sytuację wyznaniową za wschodnią granicą Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym.