Projekt

Polsko-Gruzińska Szkoła Przekładu | edycja 1

Trwa pierwsza edycja Polsko-Gruzińskiej Szkoły Przekładu Centrum Mieroszewskiego. Słowa na Słowa, czyli dyskusje o literaturze, wspólna praca nad tekstem, nawiązywanie kontaktów z innymi tłumaczami i tłumaczkami, a to wszystko zwieńczone publikacją wydawniczą!

Celem projektu jest stworzenie nowej generacji tłumaczy literatury gruzińskiej na język polski, w obliczu zwiększającego się popytu na przekłady literackie oraz niewystarczającej liczby osób posiadających odpowiednie do tego umiejętności i kompetencje. Projekt zakłada serię praktycznych seminariów dla początkujących tłumaczy, prowadzonych przez doświadczoną tłumaczkę literatury gruzińskiej, Magdalenę Nowakowską oraz ekspertów zewnętrznych.

Magdalena Nowakowska jest kartwelolożką, specjalizuje się w tradycyjnym gruzińskim wielogłosie. Jest również animatorką kultury, ekspertką ds. komunikacji i tłumaczką gruzińskiej i polskiej literatury, z kilkunastoma pozycjami z dziedziny fikcji, dramatu i poezji wydanymi w Polsce i Gruzji. Za swoje przekłady była dwukrotnie nominowana do literackiej nagrody SABA. Magdalena to także doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Studiowała muzykę, filologię gruzińską oraz dziennikarstwo w Wyższej Szkole Spraw Publicznych w Tbilisi. Pracowała jako korespondentka zagranicznych mediów oraz jako specjalistka ds. komunikacji w misji ONZ w Gruzji oraz w Ambasadzie RP w Tbilisi, tworzyła i zarządzała wydarzeniami promującymi międzynarodowie inicjatywy kulturalne i społeczne. Od ponad dwudziestu lat mieszka w Tbilisi.

Materiał literacki, nad którym pracują tłumacze obejmuje pięć opowiadań gruzińskich autorów, które następnie zostaną wydane w formie publikacji przez Centrum Mieroszewskiego.

Polsko-Gruzińska Szkoła Przekładu to cykl czterech weekendowych zjazdów. Ponadto, uczestnicy i uczestniczki mają okazję do trzech konsultacji on-line.

Status:
Projekty w realizacji