Edycja

Crime and Punishment

Odpowiedzialność za naruszenie prawa konfliktów zbrojnych było tematem szkoły letniej Centrum Mieroszewskiego w 2022 roku.

Uczestnicy i uczestniczki z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, a także Wielkiej Brytanii i Kanady rozmawiali m.in. o tym jak ścigać przywódców państw za zbrodnie wojenne, o międzynarodowym prawie karnym i roli Międzynarodowego Trybunału Karnego. Podczas tygodnia wykładów, seminariów i warsztatów poruszono również temat zbrodni wojennych w oczach historyków oraz rosyjskiej polityki zaprzeczania i naruszeń prawa międzynarodowego. 

Program szkoły uwzględniał zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek. Przygotowane prace były żywo dyskutowane podczas zajęć. 

Status:
Projekty archiwalne