Projekt

Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko- sowieckich

Celem projektu jest opracowanie publikacji unikalnego wyboru źródeł z lat 1918-1945 do stosunków polsko-sowieckich.

W efekcie powstaną cztery tomu dokumentów obejmujących – odpowiednio – okres 1918-1926, 1926-1932, 1932-1939 oraz 1939-1945.

Wiedza i wyniki badań w szerszym zakresie udostępnione zostaną środowisku na terenie obydwóch krajów. Polscy naukowcy otrzymają nowe źródła historyczne, służące poprawie wiedzy o wzajemnych stosunkach. Natomiast badacze rosyjscy uzyskają tłumaczenie imponującej ilości polskich źródeł do okresu 1918-1945, co wpłynie na wzrost liczby i poprawę wiarygodności prowadzonych przez nich badań naukowych. Publikacja tomów dokumentów jest istotna nie tylko dla badaczy z Polski i Rosji, ale również dla ukraińskich, białoruskich i litewskich historyków.

CPRDiP pozyskało na realizację tego projektu prestiżowy grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wołos

Status:
Projekty archiwalne