Stypendia

Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych.

Program stypendialny rozpocznie się w 2023 roku.