Konkurs

II edycja / 2024

Za nami nabór na II Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu Polaków z narodami Europy Wschodniej.

W konkursie chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o historii, kulturze, dziedzictwie i aktualnych wydarzeniach narodów Europy Wschodniej. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz. Nie narzucamy natomiast, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia i w jakiej formie mają być realizowane.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy szkoły i uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, jak również osoby prywatne.

Nasza inicjatywa nie tylko wspiera projekty finansowo, ale także daje szansę na rozwijanie współpracy między różnymi sektorami społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że jest wiele do osiągnięcia w dziedzinie promowania dialogu międzykulturowego.

  • Zgłoszenia przyjmowaliśmy do 22 marca 2024 r.
  • Realizacja projektów do 31 października 2024 r.
  • Sprawozdanie z realizacji projektu do 30 listopada 2024 r.
  • Aplikacja: wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: otwartykonkurs.mieroszewski.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum pod adresem: szniak@mieroszewski.pl.