Competition

II edition / 2024

The 2nd Open Competition for the co-financing of projects promoting dialogue and understanding between Poles and the nations of Eastern Europe is behind us. We received as many as 170 applications for a total amount of PLN 9,850,000, which is an absolute record in the history of the competition.

During the formal assessment, 10 applications were rejected - two because they were submitted after the deadline, and eight because they did not meet the formal conditions specified in the regulations. Thus, 160 applications were submitted for evaluation by the Competition Committee.

At a two-day meeting on 23 and 24 April 2024, the Competition Commission recommended 48 projects for co-financing, for a total amount of PLN 1,762,750. All recommended projects were approved by the director of the Mieroszewski Centre and were directed for implementation.

We supported projects whose integral part are educational elements, bringing knowledge about the history, culture, heritage and current events in the life of countries such as Ukraine, Georgia, Moldova, Belarus and Russia. These include cultural and educational projects, intercultural workshops, study visits, research projects and expert meetings

Funding was awarded to the following:

 1. Fundacja Art. Cluster - 18 000,- PLN
 2. Stowarzyszenie Parafiada -  30 000,- PLN
 3. Funndacja Konglomeart  - 50 000,- PLN
 4. Marek Kowalczyk -  50 000,- PLN
 5. Vasyl Rasevych  -  25 000,- PLN
 6. Fundacja ARI ARI  - 70 000,- PLN
 7. Fundacja IRSE -   85 000,- PLN
 8. Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie  -   40 000,- PLN
 9. Fundacja „ART PROJECT REVOLUTION” -  35 000,- PLN
 10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie -20 000,- PLN
 11. Aia Ase  -  40 000,- PLN
 12. Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego -  40 000,- PLN
 13. Fundacja Teatru BOTO -  40 000,- PLN
 14. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy  - 50 000,- PLN
 15. Gmina Wąchock  - 7 900,- PLN
 16. Plac Teatralny  -30 000,- PLN
 17. Instytut Spraw Publicznych  -  52 000,- PLN
 18. Centrum Myśli Jana Pawła II -  40 000,- PLN
 19. Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” - 30 000,- PLN
 20. Elwira Niewiera -28 000,- PLN
 21. Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych)  - 20 000,- PLN
 22. Stowarzyszenie NZS 1980  - 14 400,- PLN
 23. Fundacja Kaukaz.net - 40 000,- PLN
 24. Akademia  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  -  25 000,- PLN
 25. Fundacja Revival  - 42 000,- PLN
 26. Fundacja „Kultura nie boli”  -  55 000,- PLN
 27. Krystian Jarnuszkiewicz  - 10 000,- PLN
 28. Fundacja Picture Doc - 50 000,- PLN
 29. Dorota Roszkowska - 30 000,- PLN
 30. Fundacja OKNO NA WSCHÓD - 50 000,- PLN
 31. Fundacja Akademii Nauki „Rozwiń Skrzydła”  - 65 000,- PLN
 32. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego  - 50 000,- PLN
 33. Fundacja Ośrodka KARTA  -  35 000,- PLN
 34. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego -  80 000,- PLN
 35. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin -17 000,- PLN
 36. Dom Spotkań z Historią  -  35 000,- PLN
 37. Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie  -  10 500,- PLN
 38. Fundacja Pogranicze -  60 000,- PLN
 39. Fundacja „Karpatart” -  28 000,- PLN
 40. Beniamin Koc  - 48 000,- PLN
 41. Fundacja na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa  - 35 000,- PLN
 42. Fundacja Kulturotwórcza „Grupa w Działaniu” - 6 000,- PLN
 43. Muzeum Kresów w Lubaszowie  - 40 000,- PLN
 44. Stowarzyszenie Kupalaucy  -  50 000,- PLN
 45. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  -  28 000, - PLN
 46. Instytut im. Jerzego Grotowskiego - 29 500,- PLN
 47. Fundacja Siedem Ogrodów  - 12 000,- PLN
 48. Wiktoria Kudela-Świątek  - 16 450,- PLN