Prezentacja książek Włodzimierza Bączkowskiego

Prezentacja książek Włodzimierza Bączkowskiego
Fot. Mirosław Emil Koch
Gdzie: Wrocław
Adres:

Refektarz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

Organizator:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Centrum Mieroszewskiego

Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Centrum Mieroszewskiego zapraszają na dyskusję wokół postaci i twórczości Włodzimierza Bączkowskiego

Włodzimierz Bączkowski nie pomylił się niestety, gdy w 1992 r. wypowiadał te słowa. Wybitny sowietolog, jeden z najciekawszych głosów w polskich dyskusjach o polityce narodowościowej i wschodniej XX w., pozostawił po sobie wiele diagnoz i recept, które nie tylko się nie zestarzały, ale pomagają zrozumieć dzisiejszą sytuację, w szczególności ewolucję Rosji.

Zapraszamy na dyskusję z udziałem znakomitych znawców problematyki – Wojciecha Konończuka, redaktora zbioru pism Włodzimierza Bączkowskiego i Pawła Kowala. Spotkanie poprowadzi Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Łukasz Kamiński – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Historyk specjalizujący się w historii komunizmu i oporu antykomunistycznego. Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2000-2016 w Instytucie Pamięci Narodowej, 2011-2016 jako jego prezes. Od 2017 do 2021 roku prezes Platform of European Memory and Conscience. Współredaktor (z Grzegorzem Waligórą) historii Solidarności (w 6 tomach, 2010).

Wojciech Konończuk – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej zastępca dyrektora, kierownik Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk ds. polityki energetycznej i zagranicznej Rosji w Zespole Rosyjskim OSW. W przeszłości również visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie, uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies).

Paweł Kowal – profesor, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Europejskiego Natolin, historyk, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), poseł na Sejm V, VI i IX kadencji (2005-2009, od 2019), były wiceminister spraw zagranicznych. Specjalizuje się w historii współczesnej (w tym w historii PRL), polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej. Autor książki „Testament Prometeusza” poświęconej kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy.