„Ostatecznie wypłynie z Rosji czarny nacjonalizm”

Gdzie: Warszawa
Adres:

Biblioteka na Koszykowej
ul. Koszykowa 26/28, Warszawa

Włodzimierz Bączkowski nie pomylił się niestety, gdy w 1992 r. wypowiadał te słowa. Wybitny sowietolog, jeden z najciekawszych głosów w polskich dyskusjach o polityce narodowościowej i wschodniej XX w., pozostawił po sobie wiele diagnoz i recept, które nie tylko się nie zestarzały, ale pomagają zrozumieć dzisiejszą sytuację, w szczególności ewolucję Rosji.

Przez lata twórczość Bączkowskiego pozostawała domeną dość wąskiego grona specjalistów. Pisma były niemal zupełnie zapomniane i trudno dostępne. Ich wznowienie przez Centrum Mieroszewskiego i Ośrodek Myśli Politycznej służy nie tylko przypomnieniu postaci znakomitego publicysty i przenikliwego analityka, ale również poszerzeniu bazy źródłowej dla wciąż toczących się debat na temat optymalnej polityki Polski wobec wschodnich sąsiadów.

Zapraszamy Państwa na dyskusję wokół postaci i twórczości Włodzimierza Bączkowskiego z udziałem znakomitych znawców problematyki – Wojciecha Konończuka, redaktora zbioru pism Włodzimierza Bączkowskiego i Bogumiły Berdychowskiej, specjalistki stosunków polsko-ukraińskich. Spotkanie poprowadzi Ernest Wyciszkiewicz.

Spotkanie będzie transmitowane na FacebookuYouTubie.

Na spotkaniu będzie można kupić książki W. Bączkowskiego.

BIOGRAMY

Bogumiła Berdychowska – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizuje się w historii Ukrainy w XX wieku i stosunkach polsko-ukraińskich. Współautorka (z Olą Hnatiuk) książki „Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi”. Autorka wyboru i redaktorka antologii publicystyki „Kultury” paryskiej poświęconej kwestii ukraińskiej „Zamiłowanie do spraw beznadziejnych” oraz tomu szkiców „Ukraina: ludzie i książki”. Edytorka korespondencji Jerzego Giedroycia z przedstawicielami emigracji ukraińskiej (2005), Bohdanem Osadczukiem (2019) i Józefem Łobodowskim (2022).

Wojciech Konończuk – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej zastępca dyrektora, kierownik Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk ds. polityki energetycznej i zagranicznej Rosji w Zespole Rosyjskim OSW. W przeszłości również visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie, uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies).

Ernest Wyciszkiewicz - doktor nauk o polityce, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, a także koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych, sankcji. Współautor i redaktor książek „Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a relacje międzypaństwowe na obszarze postsowieckim” oraz „Energy Security and Climate Change: Double Challenge for Policymakers”.