Projekt

Żołnierze sowieccy na ziemiach polskich 1941-1945

Projekt zakładał badania nad losami żołnierzy sowieckich w latach 1941-1945, w tym jeńców wziętych do niewoli i osadzonych w niemieckich obozach na obecnym terytorium Polski.

Efekt pracy – tom studiów pod red. Jakuba Wojtkowiaka – zatytułowany Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej ukazał się w drugiej połowie 2015 r. 

Kierownik projektu: dr hab. Jakub Wojtkowiak

Status:
Projekty archiwalne