Projekt

Polscy jeńcy w wojnie polsko-bolszewickiej. Historia i pamięć

Polscy jeńcy w wojnie polsko-bolszewickiej. Historia i pamięć.

Projekt zakłada zbadanie losów polskich jeńców wojennych na terenie sowieckiej Ukrainy. Z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie, zamknięcie archiwów, a także ogromne trudności z bezpieczną pracą w Rosji realizację projektu wstrzymano do zakończenia wojny.

Kierownik projektu: dr Jana Prymaczenko

Status:
Projekty w realizacji