Projekt

Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty.

Projekt zakłada dokumentowanie – w sposób możliwie pełny i wszechstronny - „operacji polskiej” NKWD – jednej z największych zbrodni o charakterze ludobójstwa w dwudziestowiecznej Europie.

Jego celem jest wydanie czterech tomów źródeł, tomu studiów oraz anglojęzycznej publikacji zawierającej najważniejsze dokumenty i teksty upowszechniające wiedzę na temat zbrodni NKWD.

Ponadto stworzyliśmy już dwujęzyczną (polską i rosyjską) ogólnodostępną internetową bazę danych „Ofiary antypolskiego terroru w Związku Sowieckim 1934-1938”, a także witrynę internetową, która w sposób przystępny i atrakcyjny przybliża problematykę „Operacji polskiej” w języku polskim, rosyjskim i angielskim, www.operacja-polska.pl.

Realizowany projekt uzyskał w maju 2016 r. trzyletnie finansowanie ze strony Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik projektu: dr Sławomir Dębski

Status:
Projekty w realizacji