Projekt

Bronisław Piłsudski – badacz świata Ajnów

Bronisław Piłsudski – badacz świata Ajnów

Centrum, chcąc przypomnieć i uhonorować tę ważną dla światowej nauki i kultury postać, nawiązało współpracę z Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauk (Kunstkamera) w Petersburgu, które dysponuje największą kolekcją artefaktów i fotografii tego wybitnego uczonego. Opracowanie i digitalizacja bogatej spuścizny naukowej zaowocuje albumem, prezentującym część kolekcji Bronisława Piłsudskiego poświęconej jego badaniom nad ludem Ajnów.

Kierownicy projektu: dr Weronika Bielajewa-Saczuk i dr Andriej Sokołow

Status:
Projekty archiwalne