Projekt

Ziemie północno-wschodnie II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941. Władza i społeczeństwo

Celem projektu jest pozyskanie i opracowanie dokumentów proweniencji sowieckiej przedstawiających główne aspekty procesu sowietyzacji ziem północno-wschodniej Polski w latach 1939–1941.

Szczególne miejsce w projekcie zajmą dokumenty dotyczące życia społeczno-ekonomicznego i narodowo-kulturalnego mieszkańców tzw. Białorusi Zachodniej oraz skierowana przeciw nim sowiecka polityka represji.

Kierownik projektu: prof. Alaksandr Smalańczuk

Status:
Projekty w realizacji