Projekt

Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r.

Projekt zakłada zebranie możliwie pełnych informacji dotyczących osób zaginionych na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej pomiędzy 17 września 1939 a czerwcem 1940 roku, wobec których zachodzi przypuszczenie, że mogły być ofiarami Zbrodni Katyńskiej.

Podejmowane od lat 90. XX wieku starania polskich władz o uzyskanie dokumentacji losów ofiar z „białoruskiej listy katyńskiej” nie przyniosły dotąd rezultatów.

Nasze działania stanowią próbę odtworzenia brakujących list dyspozycyjnych („list śmierci”), na podstawie których więźniowie kierowani byli z więzień tzw. Białorusi Zachodniej najprawdopodobniej do Mińska, gdzie zostali zamordowani na podstawie decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.

Lista jest tworzona i sukcesywnie aktualizowana głównie w oparciu o informacje napływające do Centrum od rodzin zaginionych i innych bliskich im osób. Informacje te są następnie weryfikowane i uzupełniane na podstawie dostępnych publikacji, danych urzędowych przechowywanych w archiwach i instytucjach w Polsce oraz za granicą.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że sporządzona na podstawie zgromadzonych dokumentów i informacji lista stanowi jedynie hipotezę badawczą i nie zwalnia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz innych instytucji Państwa Polskiego od starań o pozyskanie dokumentów dotyczących Zbrodni i ich upublicznienie.

Jeżeli biogramu poszukiwanej osoby nie ma w książce, a mają Państwo przypuszczenie, że mogła paść ofiarą Zbrodni Katyńskiej, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która jest także dołączona do publikacji.

ANKIETA - rekonstrukcja białoruskiej listy katyńskiej - wersja on-lineUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

Kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa
Kontakt e-mail: zaginienipo1939@cprdip.pl

Status:
Projekty w realizacji