Projekt

Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy

W ciągu pięciu lat działalności Centrum zorganizowało trzy duże konferencje poświęcone problematyce myśli politycznej Europy Środkowej oraz Wschodniej, w tym Rosji.

Konferencja w 2012 r. „Biedny narodzie, żal mi Twojej doli… Polska i rosyjska myśl polityczna XIX w. Związki, wpływy, antagonizmy” odbyła się w dwusetlecie urodzin Aleksandra Hercena oraz sto pięćdziesiąt lat po śmierci Joachima Lelewela. Uczestniczyli w niej badacze z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy i Stanów Zjednoczonych. W 2014 roku została wydana praca Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX w. będąca pokłosiem konferencji naukowej z 2012 roku. 

  • Konferencja w 2013 r. pod tytułem „Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX w.” była zorganizowana pod patronatem Prezydenta RP w 150. rocznicę Powstania Styczniowego – wielkiego zrywu niepodległościowego mającego konsekwencje nie tylko dla kilku pokoleń Polaków, ale i dla całej historii Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestniczyli w niej badacze z wielu krajów europejskich. Wiosną 2016 roku ukaże się tom studiów „Wbrew królewskim aliansom” o wpływie polskich powstań na myśl polityczną Polski, Rosji i Europy.
  • W 2015 roku została zorganizowana trzecia konferencja „Myśl polityczna a procesy narodotwórcze w regionie Europy Środkowej i Wschodniej” z udziałem historyków z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Wielkiej Brytanii.

Na 2016 r. planowane jest wydanie odpowiedniego tomu studiów.  

Status:
Projekty archiwalne