Projekt

Dzieje kościoła katolickiego w Sowieckiej Rosji 1917-1939 w polskich dokumentach dyplomatycznych.

Projekt zakłada zebranie, opracowanie i wydanie materiałów archiwalnych opisujących prześladowanie i walkę z kościołem katolickim w sowieckiej Rosji przez pryzmat dokumentów dyplomatycznych II Rzeczypospolitej.

W ramach projektu prowadzane są kwerendy m.in. w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Kierownicy projektu: prof. Roman Dzwonkowski i dr Andrzej Szabaciuk

Status:
Projekty archiwalne