Projekt

Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym: 1943–1946

Celem projektu jest przygotowanie – w oparciu o dotąd niedostępne źródła – analizy relacji pomiędzy Armią Krajową/NIE/Delegaturą Sił Zbrojnych a Armią Czerwoną i innymi sowieckimi jednostkami oraz partyzantką sowiecką w latach 1943-1946.

Centrum pozyskało na realizację projektu prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki, który umożliwił prowadzenie rozległych kwerend archiwalnych w archiwach Polski, Rosji i Ukrainy.

Efekty badań zostaną przedstawione w 2016 r. w trzech tomach źródeł i oddzielnym tomie studiów.

W 2014 r. została wydana książka Grzegorza Motyki „Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953.”, powstała dzięki kwerendom przeprowadzonym w ramach projektu badawczego CPRDiP. 

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka 

Status:
Projekty archiwalne