Badania naukowe | Centrum Mieroszewskiego
Program

Badania naukowe

Prowadzenie badań naukowych jest pierwszym celem ustawowym Centrum Mieroszewskiego

Skupiamy się na historii, socjologii, sprawach międzynarodowych oraz zagadnieniach prawnomiędzynarodowych, a więc na tych dziedzinach nauki, w których rzetelne ustalanie faktów oraz dostarczanie ich wyważonych interpretacji, w oparciu o jasne kryteria aksjologiczne, ma duże znaczenie społeczno-polityczne.  Przyczynia się do lepszego wzajemnego zrozumienia między Polakami a innymi narodami Europy Środkowej i Wschodniej, co jest podstawowym zadaniem Centrum Mieroszewskiego.

Kategoria:
Nauka
Status:
Projekty w realizacji