Konkurs

Jednym z celów działalności Centrum Mieroszewskiego jest wspieranie przedsięwzięć, które przybliżą odbiorcom i odbiorczyniom historię, kulturę oraz dziedzictwo narodów Europy Wschodniej. Cel ten realizujemy w ramach naszego programu grantowego o nazwie Otwarty Konkurs.

Dofinansowanie jest dostępne zarówno dla imponujących, ogólnopolskich czy nawet międzynarodowych wydarzeń, jak i dla lokalnych inicjatyw skierowanych do społeczności w danym regionie. Mogą to być różnorodne inicjatywy, takie jak imprezy kulturalne, projekty naukowe, warsztaty, konferencje, seminaria, debaty, projekty wydawnicze, wizyty studyjne. Celem konkursu jest wsparcie najlepszych projektów, dzięki którym polscy odbiorcy i odbiorczynie będą mieli okazję zapoznać się z historią, kulturą oraz dziedzictwem takich krajów, jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Rosja.