Polacy i Litwini. Oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1944