Project

Polska kultura oczami Ukraińców

Co Ukraińcy wiedzą o polskiej kulturze? Jak postrzegają dziedzictwo przedrozbiorowej Rzeczypospolitej i czy identyfikują się z nim jako naród czy nie?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, ważne także pod względem politycznym, Centrum Mieroszewskiego opracowało ankietę, mierzącą stosunek do tych zagadnień ukraińskiej opinii publicznej. Jej kształt został skonsultowany z „Info Sapiens”, renomowanym ośrodkiem badań socjologicznych z Kijowa. Następnie badacze z tej pracowni na zlecenie Centrum Mieroszewskiego przeprowadzili telefoniczny sondaż we wszystkich tych regionach Ukrainy, które w ostatniej dekadzie października i pierwszej dekadzie listopada 2022 r. nie znajdowały się pod rosyjską okupacją.

Polska jest dla Ukraińców krajem o bardzo atrakcyjnej kulturze. 43% respondentów spontanicznie wskazało Polskę jako kraj najciekawszy kulturowo, a 56% Ukraińców deklaruje zainteresowanie polską kulturą, np. książkami czy filmami. Sondaż pokazał też, że na Ukrainie istnieje duży popyt na poznawanie Polski i polskiej kultury. 27% Ukraińców, w tym 35% respondentów spośród młodzieży do 24. roku życia, stwierdziło, że po wybuchu wojny polską kulturą zaczęło się interesować bardziej, 34% oznajmiło, że zaczęło się bardziej interesować odpoczynkiem i turystyką w Polsce, a 36% – że zaczęło częściej kupować polskie produkty. Ukraińcy uważają zarazem, że w telewizji jest za mało polskich filmów i seriali (74%wspiera tę tezę, a 8% nie zgadza się z nią), a w szkołach za mało mówi się o polskiej kulturze (55% Ukraińców jest takiego zdania, a przeciwnego –12%).

 

Status:
Archival projects