Konkurs

Badaj w Polsce

  1.  pracownik lub współpracownik ośrodków akademickich, eksperckich lub analitycznych, posiadający udokumentowany dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie zadań realizowanych przez Centrum;
  2. osoba nieposiadające stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadząca lub zamierzająca prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.

Stypendyści mogą wybrać  jeden z poniższych okresów:

  • semestr zimowy obejmujący cztery miesiące kalendarzowe w okresie: od  1 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  • semestr letni obejmujący pięć miesięcy kalendarzowych w okresie:  od 1 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • semestr letni i zimowy obejmujące dziewięć miesięcy kalendarzowych w okresie: od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Program adresowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić w Polsce badania dotyczące historii, sytuacji politycznej, kultury i dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie zadań ustawowych Centrum Mieroszewskiego.

Stypendium wypłacane jest co miesięcznie w wysokości 6500 zł.

Wniosek może być wypełniony w języku polskim lub angielskim.

Prosimy przesyłać wnioski na adres: stypendia@mieroszewski.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 września 2023.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Ekspertów powołana przez Dyrektora Centrum.