Konkurs

Badaj w Polsce

Program Stypendialny Mieroszewskiego "Badaj w Polsce" to wsparcie finansowe dla obcokrajowców, zajmujących się działalnością naukowo-badawczą związaną z historią, sytuacją polityczną, kulturą oraz dziedzictwem narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalność naukowo-badawcza w tych obszarach stanowi istotny filar współczesnej wiedzy oraz kształtowania tożsamości kulturowej. Rozwinięcie badań w tych dziedzinach przyczynia się do wzbogacenia globalnej perspektywy i zrozumienia zależności historycznych i kulturowych.

Badania historyczne pozwalają spojrzeć wstecz w czasie i zrozumieć korzenie wydarzeń, które ukształtowały bieg dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Poznanie przeszłości pomaga lepiej zrozumieć współczesne wyzwania i konflikty, a także czerpać z doświadczeń poprzednich pokoleń. Z kolei badania nad sytuacją polityczną regionu pozwalają na dogłębne zrozumienie zmian politycznych, instytucjonalnych i społecznych, które miały miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej. Takie analizy są użyteczne w prognozowaniu przyszłych kierunków rozwoju oraz formułować efektywne strategie dla stabilności i współpracy. Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej i Wschodniej jest bogate i różnorodne, odzwierciedlając wieki współistnienia różnych narodów i tradycji. Badania kulturowe pozwalają na zachowanie, dokumentowanie i ożywianie unikalnych aspektów kultury, przyczyniając się do budowania więzi międzykulturowych. Program Stypendialny Mieroszewskiego „Badaj w Polsce” z pewnością może przyczynić się do dialogu między różnymi grupami społecznymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2023 roku na Program Stypendialny Mieroszewskiego Badaj w Polsce wpłynęło łącznie 55 wniosków. Spośród 41 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, komisja zdecydowała o dofinansowaniu 15 stypendystów i stypendystek z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji.

Łączna kwota wyniosła 598 000 PLN.

Stypendyści i stypendystki będą badać m.in. polsko-ukraińskie stosunki kulturalne w okresie międzywojennym XX wieku; kobiece doświadczenie wojny w kontekście historii codzienności i badań antropologicznych; czy historię drogi Polski i Ukrainy do Europy.