Badania naukowe prowadzone w Centrum nakierowane są na:

  • pogłębianie rzetelnej wiedzy o historii krajów i narodów Europy Środkowej i Wschodniej oraz o ich obecnym położeniu;
  • zwalczanie manipulacji historiograficznych, dokonywanych w przeszłości i obecnie, w odniesieniu do historii Europy Środkowej i Wschodniej
  • promowanie interpretacji bazujących na prawie międzynarodowym oraz wartościach, stanowiących podstawę europejskiej cywilizacjio