Nowy numer „Mówią Wieki”

W pierwszym, tegorocznym numerze magazynu historycznego „Mówią Wieki”, którego Centrum Mieroszewskiego jest współwydawcą, tematem są deportacje oraz przesiedlenia.

W styczniowym wydaniu znaleźć można różnorodny przekrój tematów, w których autorzy i autorki starają się przybliżyć problematykę przesiedleń ludności.

Jeden z artykułów pt. „Masowe deportacje – od Nabuchodonozora do Putina” – autorstwa wicedyrektora Centrum Mieroszewskiego dr. Łukasza Adamskiego – nakreśla historię deportacji i eksterminacji od tzw. niewoli babilońskiej Żydów, przez najokrutniejsze czystki etniczne i ludobójstwa, do deportacji przez Rosję co najmniej 19 546 ukraińskich dzieci – sierot oraz tych, których rodzice zostali aresztowani przez okupantów. Podczas zbliżającej się drugiej rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, jak sam autor zaznacza, warto pamiętać, że spośród prawie 20 tys. zidentyfikowanych nastoletnich obywateli Ukrainy wróciło dotychczas jedynie 387 osób.

Ponadto, w „Mówią Wieki” znaleźć można również:

  • Deportacje ludności niemieckiej do Państwa Moskiewskiego,
  • Zapomniane ludobójstwo. Ormianie w Turcji,
  • Przesiedlenia i deportacje w epoce stalinowskiej,• Od Hitlera do Putina: uprowadzenia dzieci przez Rosjan w czasie obecnej agresji Rosji na Ukrainę,
  • czy przesiedleń ludności ukraińskiej i łemkowskiej z Polski do USRS (1944-1946).

„Mówią Wieki” już w wybranych kioskach i salonikach prasowych – polecamy.