Forum Polsko-Ukraińskiego Dialogu

Gdzie: Kijów
Organizator:

Instytut Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Studiów Politycznych i Etnicznych im. I.F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Mieroszewskiego

Język: polski, ukraiński
Transmisja: nie

11 lutego 2024 roku w Kijowie odbyło się Forum Polsko-Ukraińskiego Dialogu, którego Centrum Mieroszewskiego było partnerem.

Forum posłużyło jako platforma dla otwartej i konstruktywnej rozmowy między Polską a Ukrainą, mającej na celu wzmocnienie wzajemnych relacji oraz zrozumienie historycznych i współczesnych wyzwań, przed którymi stanęły oba narody. W obliczu rosyjskiej agresji, jedność i współpraca międzynarodowa nabrały szczególnego znaczenia. Forum podzielono na dwa kluczowe panele dyskusyjne:

  • Jedność narodów Ukrainy i Polski na tle rosyjskiej agresji,
  • Ukraina-Polska: od nieporozumień w przeszłości do wspólnej przyszłości.

W wydarzeniu wzięli udział politycy, historycy i eksperci z obu krajów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Międzynarodowego przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych i Etnicznych im. I.F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie to zyskało wsparcie Centrum Mieroszewskiego, co podkreśliło jego wagę oraz multidyscyplinarne podejście do omawianych tematów.

Dołączenie do nas w tej ważnej inicjatywie miało na celu nie tylko omówienie aktualnych problemów, ale również kształtowanie przyszłości relacji polsko-ukraińskich na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia i współpracy.