Polsko-Ukraińska współpraca naukowa i akademicka

Podczas trzydniowej delegacji rządowej na Ukrainie, mającej na celu wzmocnienie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i akademickiej, w skład zespołu weszli wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz eksperci od relacji polsko-ukraińskich, w tym dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego.

Wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzeja Szeptyckiego, obejmowała szereg spotkań z ukraińskimi odpowiednikami i przedstawicielami świata akademickiego. W Kijowie polska delegacja spotkała się z wiceministrem edukacji i nauki Ukrainy, Mychajłem Wynnyckim, gdzie dyskutowano o różnorodnych formach wsparcia i wspólnej promocji nauki na arenie międzynarodowej, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Rozmowa z prezesem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prof. Anatolem Zagorodnym, skupił się na stanie ukraińskiej nauki i wyzwaniach wynikających z konfliktu wojennego, w tym na problemach związanych z przenoszeniem uczelni technicznych.

Odwiedziny Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki oraz spotkanie z jego rektorem, prof. Wołodymyrem Bugrowem, zaowocowały wykładem Andrzeja Szeptyckiego na temat współpracy naukowej między Polską a Ukrainą, podkreślającym wzajemne korzyści płynące z takiej współpracy.

Delegacja uczestniczyła również w spotkaniach z Serhijem Kwitem, rektorem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz z kadrami i studentami innych prestiżowych ukraińskich uczelni, takich jak Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa w Winnicy, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy oraz uczelnie lwowskie, w tym Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki i Uniwersytet Katolicki we Lwowie.

Warto dodać, że Centrum Mieroszewskiego, reprezentowane przez wicedyrektora Łukasza Adamskiego, od dawna angażuje się w naukową współpracę z Ukrainą. Realizacja wspólnych badań naukowych oraz programów stypendialnych dla naukowców stanowi kluczowy element tej współpracy. Działania te mają na celu nie tylko rozwój naukowy obu krajów, ale również budowanie trwałych relacji między polskimi a ukraińskimi instytucjami akademickimi. Wspólne projekty i inicjatywy stypendialne, prowadzone przez Centrum Mieroszewskiego wraz z ukraińskimi partnerami, przyczyniają się do wymiany wiedzy i doświadczeń, co jest nieocenione w kontekście długoterminowego rozwoju naukowego i kulturowego.