Konkurs

Otwarty Konkurs

Dofinansowujemy zarówno duże wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, jak i skromne, lokalne inicjatywy adresowane do miejscowych społeczności.