Ustawa o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego